Overzicht 2014

INTERN

BERICHT VAN ECHO AAN HERSTELRECHTSCHOLEN

Keuzevrijheid bij werken aan veilig klimaat

06.10.2014 - Dit is een bericht voor alle mensen die op hun school al volop aan het werk zijn met herstelrecht of die er op een andere manier blijk van hebben gegeven, ge´nteresseerd te zijn in deze manier van werken.

INTERN

NIEUW JASJE VOOR ECHO

Update van website

07.03.2014 - Na vier jaar was onze website aan een frisse 'look' toe. Geniet met ons van de nieuwe lay-out!

INTERN

ECHO KOMT TEGEMOET AAN GROEIENDE VRAAG

Licentiehouders versterken het team

13.02.2014 - De belangstelling voor herstelgericht werken is de laatste tijd 'booming'. Veel scholen vragen ons meer informatie over wat deze internationale stroming inhoudt en kan betekenen voor de inrichting van hun pedagogisch-didactisch klimaat.