Overzicht 2014

INTERN

BERICHT VAN ECHO AAN HERSTELRECHTSCHOLEN

Keuzevrijheid bij werken aan veilig klimaat

06.10.2014 - Dit is een bericht voor alle mensen die op hun school al volop aan het werk zijn met herstelrecht of die er op een andere manier blijk van hebben gegeven, ge´nteresseerd te zijn in deze manier van werken.

INTERN

HEB JE DE GRATIS ECHO APP AL GEDOWNLOAD?

Alle tools binnen handbereik

08.09.2014 - De ECHO app geeft korte achtergrond info over de uitgangspunten van Herstelrecht, over het ExpertiseCentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) en een overzicht van de materialen waarmee we werken. Te downloaden vanaf onze home pagina.

INTERN

DIALOOGDAG HERSTELGERICHT WERKEN

Donderdag 2 oktober te Mechelen

17.06.2014 - Samen met het Platform voor herstelgericht werken op school organiseert De Pont een open dialoogdag op donderdag 15 mei in Perron M te Mechelen. Klik hieronder voor de affiche van de dialoogdag en om je aan te melden.

INTERN

ECHO WERKT STEEDS VAKER MET TRAININGSACTEURS

29.04.2014 - Als trainer Jan Ruigrok en trainingsacteur Rinco van der Baan samenwerken doen ze dat met wat ze noemen de simulator. Een van de deelnemers brengt een situatie in die hij lastig vindt. Hij beschrijft aan Rinco de persoon die hij wil ontmoeten.

INTERN

CONGRES TA IN DE KLAS?!

31.03.2014 - Herstelrecht sluit aan bij de manier waarop betrokken onderwijsmensen met hun leerlingen willen omgaan.

INTERN

NIEUW JASJE VOOR ECHO

Update van website

07.03.2014 - Na vier jaar was onze website aan een frisse 'look' toe. Geniet met ons van de nieuwe lay-out!

INTERN

ECHO KOMT TEGEMOET AAN GROEIENDE VRAAG

Licentiehouders versterken het team

13.02.2014 - De belangstelling voor herstelgericht werken is de laatste tijd 'booming'. Veel scholen vragen ons meer informatie over wat deze internationale stroming inhoudt en kan betekenen voor de inrichting van hun pedagogisch-didactisch klimaat.