Trainingen

Overzicht trainingen

Hieronder vind u alle trainingen van ECHO van dit moment. U kunt zich direct online inschrijven. Wilt u liever eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Trainingen:

 

Echo-inspiratiedag 2018 (1 dag)

Data 27 juni - Zolder de Heerlijkheid in Hoogland (Jan Ruigrok en Janet Mulder)

Beschrijving Op de echo-inspiratiedag staan we stil bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van herstelgericht werken. Er vindt een uitwisseling plaatst van ervaringen en ideeën. De belangrijkste inhoudelijke bijdrage dit jaar wordt verzorgd door Heidi Nieboer, (https://www.praktia-trainingadvies.nl/ ) Heidi heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het voeren van onderhandelingen in crisissituaties waaronder gijzelingen. Het kan niet anders dan dat zij mensen die herstelgericht werken veel te bieden heeft. Heidi neemt ons mee in de praktijk van crisisonderhandeling bij de politie. Aan de hand van een praktijksituatie ga je nadenken over de verschillende stappen in deze onderhandelingssituatie. Na iedere stap zal Heidi aan de hand van theoretische kaders en tips een toelichting geven. Aan het eind van de dag staan we er bij stil hoe jij dit kunt vertalen naar je eigen werksituatie en Herstelgericht Werken.
Bedoeld voor Ieder die herstelgericht werken in het onderwijs en opvoeding een warm hart toedraagt
Kosten € 190,00
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?

 

 

Coördinator Herstelrecht (4 dagen)

Data 29 okt, 13, 22 en 30 november 2018 - Utrecht of omgeving (Jan Ruigrok en Janet Mulder)

Beschrijving Herstelgericht werken creëert een schoolklimaat waarbinnen op alle lagen in de school (of instelling) conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten en wangedrag kan een school op de stoel van Rechter of op die van Dorpsoudste plaatsnemen. De Rechter kijkt welke regels overtreden zijn, wie dat hebben gedaan en welke straf moet volgen. De Dorpsoudste kijkt wat er is gebeurd en wie daar schade van hebben ondervonden. Hij brengt de betrokkenen bij elkaar en laat hen in overleg zelf de schade herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school. Deze training leidt specialisten op die in school Herstelrecht vorm en inhoud geven en daarmee een verbindende factor zijn. (Nb: de kosten van de training die start op 25 april wordt gegeven door 2 trainers; de kosten bedragen € 1025,00)
Bedoeld voor Teamleiders, mentoren en begeleiders op scholen in instellingen
Info sbu of accreditatie 36 SBU
Kosten € 875,00
Inclusief Handboek Herstelrecht in het Onderwijs (Oostrik en Ruigrok) en Respect aan de basis (Oostrik)
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?