Trainingen

Overzicht trainingen

Hieronder vind u alle trainingen van ECHO van dit moment. U kunt zich direct online inschrijven. Wilt u liever eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Trainingen:

 

De kracht van Cirkels (2 dagen)

Data 9 maart 2017, 10 maart 2017 - Rotterdam of (omgeving) Utrecht (Jan Ruigrok)

Beschrijving Cirkelgesprekken bieden de mogelijkheid op een gestructureerde manier de meest uiteenlopende zaken te bespreken in groepen van 2 tot 40 personen; leerlingen, teamleden, ouders en andere betrokkenen. Ze worden ingezet bij het bespreken van de dagelijkse gang van zaken tot heftige incidenten, calamiteiten en verliessituaties. Op deze training leer je cirkels voor te bereiden en uit te voeren en daarmee de kracht van de groepen te mobiliseren.
Bedoeld voor Onderwijsprofesionals
Kosten € 490,00
Inclusief Werkmateriaal
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?

 

 

Werken met non-contracten (1 dag)

Data 20-09-2017 - Zaltbommel (Jan Ruigrok)

Beschrijving Non-contracten zijn afspraken die leerlingen, daarbij geholpen door hun begeleider, met zichzelf maken om lastig gedrag om te zetten in gedrag waar iedereen beter van wordt. Gekeken wordt hoe de leerling datgene wat hij nu op een onhandige of schadelijke manier probeert te bereiken op een leuke, op groeigerichte manier tot stand kan brengen. Non-contracten kunnen worden afgesloten met leerlingen zowel als groepen. Creativiteit, samenwerking en groei zijn kernwoorden. Na deze dag zijn de deelnemers in staat non-contracten af te sluiten met individuen en groepen leerlingen. De training vindt plaats in samenwerking met ECHO, het Expertisecentrum Herstlrecht in het Onderwijs. zie: www.herstelrechtinhetonderwijs.nl
Bedoeld voor Leraren, mentoren, leerlingbegeleiders
Kosten € 210,00
Inclusief trainingsmateriaal
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?

 

 

Coördinator Herstelrecht (4 dagen)

Data 2 en 10 okt, 2 en 24 nov. - Utrecht of Omgeving (Jan Ruigrok)

16, 17 november en 4 en 5 december - TwijzelerheidFriesland (Jan Ruigrok)

Beschrijving Herstelgericht werken creëert een schoolklimaat waarbinnen op alle lagen in de school (of instelling) conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten en wangedrag kan een school op de stoel van Rechter of op die van Dorpsoudste plaatsnemen. De Rechter kijkt welke regels overtreden zijn, wie dat hebben gedaan en welke straf moet volgen. De Dorpsoudste kijkt wat er is gebeurd en wie daar schade van hebben ondervonden. Hij brengt de betrokkenen bij elkaar en laat hen in overleg zelf de schade herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school. Deze training leidt specialisten op die in school Herstelrecht vorm en inhoud geven en daarmee een verbindende factor zijn. (Nb: de kosten van de training in Leeuwarden bedragen € 925,00)
Bedoeld voor Teamleiders, mentoren en begeleiders op scholen in instellingen
Info sbu of accreditatie 36 SBU
Kosten € 875,00; (Friesland € 925,00)
Inclusief Handboek Herstelrecht in het Onderwijs (Oostrik en Ruigrok) en Respect aan de basis (Oostrik)
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?

 

 

Herstelgericht pestmanagement (3 dagen)

Data 13, 21 en 29 november - Utrecht of Omgeving (Jan Ruigrok)

Beschrijving Pesten is niet te stoppen, gelukkig is de energie die daarbij vrijkomt wel een constructieve kant op te sturen. Dit komt omdat met de behoeften van waaruit mensen pesten, meestal niets mis mee is. Hoe laat je leerlingen hun behoeften op een manier vervullen waar iedereen beter van wordt? Pesten is vaak een signaal dat er meer aan de hand is, op school of thuis; het meewegen van die oorzaak is voorwaarde om de energie de goede kant op te sturen. En daarbij: als leerlingen in een veilige omgeving leren om te gaan met pesten hebben zij, en hun omgeving, daar een leven lang profijt van. Wat niet wegneemt dat pesten enorme schade kan aanrichten; hoe steun je leerlingen daarin en help je die schade zodanig te herstellen dat mensen er beter en sterker uitkomen? Op deze training krijgen de deelnemers instrumenten en leren zij vaardigheden waarmee zij pesten en de gevolgen ervan op een herstelgerichte manier kunnen managen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan een gezonder en veiliger schoolklimaat.
Bedoeld voor Leraren, Mentoren en Onderwijsbegeleiders
Kosten € 690,00
Inclusief Handboek Alles over Pesten (Ruigrok)
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?