Trainingen

Overzicht trainingen

Hieronder vind u alle trainingen van ECHO van dit moment. U kunt zich direct online inschrijven. Wilt u liever eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Trainingen:

 

Dialoog onders spanning (2 dagen)

Data 14 en 27 november 2018 - Zolder de Heerlijkheid in Hoogland (Janet Mulder en Heidi Nieboer)

Beschrijving Echt herstelgericht en verbindend werken reikt verder dan alleen het stellen van de herstelgerichte vragen. Het vraagt van jou, waar het gaat om gespreks- en communicatieve vaardigheden, dat je echt in contact met jezelf en de andere(n) kunt zijn. Dat je jezelf inbrengt en werkt vanuit een open en nieuwsgierige houding. Zelfs als de leerling iets gedaan heeft waarvan jij vindt dat het niet door de beugel kan. Mensen die Herstelgericht Werken kunnen veel leren van politieonderhandelaars als het gaat om het aangaan van de dialoog. Daarom heeft ECHO in samenwerking met Heidi Nieboer van Praktica, de tweedaagse training Dialoog onder spanning ontwikkeld. Heidi heeft jarenlange ervaring als crisisonderhandelaar bij de politie. Kijk voor meer informatie over deze training op home pagina.
Bedoeld voor (bege)Leiders, docenten, mentoren, coaches, herstelco÷rdinatoren, vertrouwenspersonen op scholen en instellingen
Info sbu of accreditatie 20SBU
Kosten 525,00
Inclusief lunch
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?

 

 

Co÷rdinator Herstelrecht (4 dagen)

Data 22, 23 november '18 en 14, 15 jan. '19 - Twijzelerheid (Fr) (Jan Ruigrok)

7, 15 februari, 18 en 27 maart - Alkmaar (Jan Ruigrok)

1, 9, 17 en 25 april 2019 - Rotterdam (Jan Ruigrok)

Beschrijving Herstelgericht werken creŰert een schoolklimaat waarbinnen op alle lagen in de school (of instelling) conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten en wangedrag kan een school op de stoel van Rechter of op die van Dorpsoudste plaatsnemen. De Rechter kijkt welke regels overtreden zijn, wie dat hebben gedaan en welke straf moet volgen. De Dorpsoudste kijkt wat er is gebeurd en wie daar schade van hebben ondervonden. Hij brengt de betrokkenen bij elkaar en laat hen in overleg zelf de schade herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school. Deze training leidt specialisten op die in school Herstelrecht vorm en inhoud geven en daarmee een verbindende factor zijn.
Bedoeld voor Teamleiders, mentoren en begeleiders op scholen in instellingen
Info sbu of accreditatie 36 SBU
Kosten Ç 875,00
Inclusief Handboek Herstelrecht in het Onderwijs (Oostrik en Ruigrok) en Respect aan de basis (Oostrik)
 

 

INSCHRIJVEN   MEER INFO?