Intern nieuws

INTERN

DE OPPERD IN DEN HAAG KIEST VOOR HERSTELRECHT

06.06.2018 - In 2015 verzorgde ECHO een inspiratiedag voor De Opperd, een school voor speciaal onderwijs in de Den Haag. In 2018 ontvingen we de brochure 'De Opperd, 'In verbinding met elkaar en op Herstel gericht'

INTERN

ECHO OP BONAIRE EN CURACAO

Herstelrecht op de Antillen

23.10.2017 - 'Wanneer scholen, daar waar het leven begint, herstelgerichter worden, krijgen wij minder strafdossiers te verwerken en wordt de samenleving vreedzamer', aldus Heike de Jong, Hoofdofficier van Justitie op Curaçao

INTERN

SINT-MAARTEN

Bouw mee aan het heropbouwen van de hospitality opleiding op Sint-Maarten

18.09.2017 - Na het zien van de beelden wat de orkaan Irma aangericht heeft op Sint Maarten hebben we ons de vraag gesteld wat onze bijdrage hierin zou kunnen zijn. Sint Maarten heeft recht op herstel. Maar wat doe je dan? Wat kan je bijdrage hierin zijn?

INTERN

INSPIRATIEDAG 3 JULI

'de dans tussen de prins en de kikker'

29.05.2017 - Zowel de kikker als de prins zijn onmisbaar bij herstelgericht werken. Om te overleven moeten mensen zich op een prinselijke manier kunnen aanpassen aan hun omgeving. De kikker heb je nodig om je bewust te worden van je eigen handelen, om van daaruit

INTERN

ER ZIJN GEEN WOORDEN NODIG

een column van Dorian Sorgedrager

06.04.2017 - Dorian werkt bij Inzicht, een bovenschoolse voorziening die leerlingen ondersteunt die het niet redden binnen hun huidige school. Hoe beter de leerlingen haar leren kennen, hoe moeilijker ze Inzicht verlaten. Hier lees je hoe dat werkt.

INTERN

DE KONING VAN WEZEL

Column van Janet Mulder

09.01.2017 - Jan Ruigrok en Janet Mulder wensen jullie een verbindend 2017! Lees de nieuwste column over het belang van blijven kijken naar jezelf.

INTERN

4-DAAGSE TRAINING HERSTELRECHT IN LEEUWARDEN

20.06.2016 - In november start in Leeuwarden de 4-daagse opleiding 'Coördinator herstelgericht werken'. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen voor een luid It giet oan!

INTERN

ERVARINGEN VAN EEN HERSTELCOöRDINATOR

16.12.2015 - Wat doe je wanneer de spanningen in een groep oplopen en leerlingen buitengesloten dreigen te worden? Dorina vond een antwoord

INTERN

DE KONING VAN WEZEL

Column van Janet Mulder

24.11.2015 - De februaricolumn van Janet Mulder gaat over het vervullen van de behoeften van ieder die op school werkt en leert.

INTERN

DE KONING VAN WEZEL

Gastcolumn

06.07.2015 - Ook deze maand neemt Govert van Ginkel, één van onze licentiehouders, de honneurs waar voor Jan Ruigrok en verzorgt de column van juni.En het is zeer de moeite waard te lezen hoe hij van pesten een probleem maakt dat we kunnen missen als kiespijn!

INTERN

ECHO BREIDT WEER UIT

Soraya Tori nieuwe licentiehouder

12.02.2015 - Soraya Tori (1973) heeft sinds 2010 haar eigen coachbedrijf en coachte daarbinnen diverse mensen naar hun gewenste situatie. Vertrouwen en gelijkwaardigheid, zelfsturing en resultaatgerichtheid zijn voor haar belangrijke aspecten tijdens het coachen

INTERN

BERICHT VAN ECHO AAN HERSTELRECHTSCHOLEN

Keuzevrijheid bij werken aan veilig klimaat

06.10.2014 - Dit is een bericht voor alle mensen die op hun school al volop aan het werk zijn met herstelrecht of die er op een andere manier blijk van hebben gegeven, geïnteresseerd te zijn in deze manier van werken.

INTERN

HEB JE DE GRATIS ECHO APP AL GEDOWNLOAD?

Alle tools binnen handbereik

08.09.2014 - De ECHO app geeft korte achtergrond info over de uitgangspunten van Herstelrecht, over het ExpertiseCentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) en een overzicht van de materialen waarmee we werken. Te downloaden vanaf onze home pagina.

INTERN

DIALOOGDAG HERSTELGERICHT WERKEN

Donderdag 2 oktober te Mechelen

17.06.2014 - Samen met het Platform voor herstelgericht werken op school organiseert De Pont een open dialoogdag op donderdag 15 mei in Perron M te Mechelen. Klik hieronder voor de affiche van de dialoogdag en om je aan te melden.

INTERN

ECHO WERKT STEEDS VAKER MET TRAININGSACTEURS

29.04.2014 - Als trainer Jan Ruigrok en trainingsacteur Rinco van der Baan samenwerken doen ze dat met wat ze noemen de simulator. Een van de deelnemers brengt een situatie in die hij lastig vindt. Hij beschrijft aan Rinco de persoon die hij wil ontmoeten.

INTERN

CONGRES TA IN DE KLAS?!

31.03.2014 - Herstelrecht sluit aan bij de manier waarop betrokken onderwijsmensen met hun leerlingen willen omgaan.

INTERN

NIEUW JASJE VOOR ECHO

Update van website

07.03.2014 - Na vier jaar was onze website aan een frisse 'look' toe. Geniet met ons van de nieuwe lay-out!

INTERN

ECHO KOMT TEGEMOET AAN GROEIENDE VRAAG

Licentiehouders versterken het team

13.02.2014 - De belangstelling voor herstelgericht werken is de laatste tijd 'booming'. Veel scholen vragen ons meer informatie over wat deze internationale stroming inhoudt en kan betekenen voor de inrichting van hun pedagogisch-didactisch klimaat.

INTERN

HERSTELGERICHT WERKEN MET VERBINDENDE CIRKELS

Naar een beter leer- en leefklimaat op scholen

24.10.2013 - De cirkel is een van de belangrijkste interventie-instrumenten die herstelgerichte scholen inzetten om verbinding te bevorderen. Werken met cirkels is echter alleen effectief als de veiligheid van iedereen in de groep is gewaarborgd.

INTERN

WERKCONFERENTIE: TA IN DE KLAS

De kracht van Transactionele Analyse in onderwijs en opvoeding

23.10.2013 - Op 14 maart 2014 van 10 - 17 uur op de Campus TA academie in Soesterberg. Inleidingen, workshops en posterpresentaties onderzoeken wat nodig is om effectieve relaties met leerlingen en collega's aan te gaan.

INTERN

LESSENSERIE VAN ROOD NAAR GROEN

Training: Effectief en verbindend communiceren

20.07.2013 - In deze training ‘Effectief communiceren voor leerlingen’ krijgen mentoren en dramadocenten tools aangereikt om leerlingen op basis van Herstelrecht op een proactieve en probleemoplossende manier te leren communiceren.

INTERN

HERSTEL NA VERLIES

Een tweedaagse training met Jan Ruigrok

07.07.2013 - Speciaal voor begeleiders op het gebied van verdriet en rouw, verzorgt Jan Ruigrok een tweedaagse studiebijeenkomst Herstel na Verlies waarin rouwbegeleiding en herstelrecht centraal staan.

INTERN

VIERDAAGSE OPLEIDING HERSTELGERICHT WERKEN

Opleiding tot ‘Gecertificeerd Dorpsoudste’

22.05.2013 - Deze training van vier dagen leidt specialisten op die binnen hun school vorm geven aan een herstelgericht klimaat. Na afloop beschikken zij over instrumenten en vaardigheden.

INTERN

CIRCLE-IN

Workshop Herstelgerichtwerk

20.05.2013 - Wil je “met” anderen werken in plaats van “voor” hen? Ervaar hoe het is om Herstelgericht te werken. Kom naar de workshop op woensdag 12 juni of zaterdag 15 juni in Utrecht! Workshopgever: May Rompas van Circle-in.

INTERN

LERAAR IN HART EN NIEREN

Communiceren in de les

01.10.2012 - Samen met Riet Fiddelaers-Jaspers schreef Jan Ruigrok een boek over de interacie met de groep, waarin veel docenten zichzelf zullen herkennen. Voor iedereen die meer achtergrond en diepgang zoekt bij herstelgericht werken.

INTERN

HERSTELGERICHT WERKEN OP SCHOOL

Congres op 12 oktober 2012 in Vlaanderen

12.09.2012 - Van onze Vlaamse vrienden Maria Beerten en Tom van Waterschoot ontvingen we bericht van de oprichting van het “platform voor herstelgericht werken op school” . Nu ook een referentiepunt voor herstelgerichte praktijken in Vlaanderen!

INTERN

ONDERWIJS-WEBINAR EVENT 2,3 EN 4 OKTOBER 2012

Jan Ruigrok van Echo verzorgt drie webinars op 2 oktober

11.09.2012 - Je stapt een virtueel leslokaal binnen, je stoel is gereserveerd en de docent/trainer zit al op je te wachten.... Overal en op ieder moment meedoen, zolang je maar internetverbinding hebt.Iets voor jou?

INTERN

COLUMNS VAN JAN RUIGROK NU ALS E-BOOK

Gratis te downloaden

20.06.2012 - Een cadeautje als onze felicitatie voor alle geslaagden, hun docenten en alle anderen die in de vakantie nog eens met een glimlach terug willen kijken op hun werk van het afgelopen jaar.

INTERN

TWEEDE WEBINAR HERSTELRECHT

13.06.2012 - De deelnemers reageerden zo enthousiast op de gratis eerste webinar en op deze manier van kennisuitwisseling dat ECHO i.s.m. Bekwaamjezelfonline.nl op donderdag 21 juni van 19.15 tot 20.15 uur een reprise verzorgt.

INTERN

GRATIS! WEBINAR HERSTELRECHT

Maak kennis met de beginselen van herstelrecht

06.06.2012 - Op 11 juni om 19:30 verzorgt Jan Ruigrok voor ECHO een gratis webinar over Herstelrecht in het Onderwijs. Op dit live college via internet maak je kennis met de beginselen van herstelrecht en leer je hoe je deze in het onderwijs kunt toepassen.

INTERN

ECHO CENTRAAL OP VIJFDE INSPIRATIEBIJEENKOMST RJN

Kennismaking met visie, werkwijze en materialen

31.05.2012 - Op dinsdag 19 juni 2012 van 17.00 – 20.00 uur in het Mozeshuis, Waterlooplein 205, Amsterdam wordt de 'pedagogische dansvloer' gepresenteerd door dansleraar Jan Ruigrok.

INTERN

NIEUW! ECHO APP VOOR ANDROID EN IPHONE

Na Android nu ook de Apple versie beschikbaar

08.02.2012 - Vragenkaartjes kwijt? Geen nood, als je ze download op je smartphone. Daarnaast een overzicht van alle Echo tools en een korte beschrijving van Herstelrecht en de doelstellingen van Echo.

INTERN

PESTEN, EEN HERSTELGERICHTE AANPAK

Door Jan Ruigrok

02.01.2012 - Ook in Nederland benaderen steeds meer scholen pesten vanuit een herstelgerichte visie. En hoe raar het ook klinkt: de mentor lijkt er niet in de eerste plaats op uit te zijn het pestprobleem op te lossen.

INTERN

VEILIGHEID OP SCHOOL

KPC Groep publiceert onderzoekverslag Herstelrecht op drie scholen voor VO

08.12.2011 - De scholen voerden diverse interventies in die met name gericht waren op het herstellen van de onderlinge relatie tussen leerlingen na een conflict.

INTERN

DANSLES VOOR GEVORDERDEN

Artikel door Jan Ruigrok

20.10.2011 - Het Nederlands onderwijs swingt goed. Leraren beheersen hun leiderschap en leerlingen zijn over het algemeen goed bereid met hen mee te gaan. Vaklui ontmoeten leuke jongens en meiden en gaan met elkaar de dans aan. Een ideaal?

INTERN

!MPULSE KOLLUM OFFICIEEL SCHOOL MET HERSTELRECHT

Dinsdag 27 september uitreiking certificaat

22.09.2011 - !mpulse Kollum onderscheidt zich, al sinds de start van de school in 2006, door haar unieke pedagogische en onderwijskundige klimaat. Aan dit klimaat liggen de principes van Herstelrecht ten grondslag.

INTERN

PRAKTICON DOETINCHEM EERSTE OFFICIëLE ECHO SCHOOL

Woensdag 7 september uitreiking gevelbordje

31.08.2011 - Prakticon werkt al een aantal jaren met Herstelrecht en de successen stapelen zich op. Op school werken Herstelspecialisten. Een groot deel van het personeel is hiervoor opgeleid.

INTERN

DANSLES VOOR GEVORDERDEN

Op zoek naar een totaal andere, inspirerende studiedag?

08.06.2011 - Lesgeven, begeleiden, omgaan met leerlingen binnen een school is dansen: volgen & leiden, meebewegen, samenwerken. Het is een dans waarbij de leraar, de begeleider leidt en de leerling volgt.

INTERN

NIEUW BOEK "EEN BASIS VAN RESPECT"

Herstelrecht in het primair onderwijs

05.10.2010 - Hans Oostrik, 116 blz. Op een heldere manier, met tal van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, beschrijft de auteur de uitgangspunten van Herstelrecht. Direct toepasbaar in de eigen school!

INTERN

PASSEND ONDERWIJS EN HERSTELRECHT

EKC zoekt pilotscholen

30.11.-0001 - Meer informatie bij ariekoster@eigen-kracht.nl

INTERN

PASSEND ONDERWIJS EN HERSTELRECHT

EKC zoekt pilotscholen

01.01.1970 - Binnen de pilot zoekt men een PO en een VO school (Gr, Fr, Dr, Ov) voor drie verzorgde kringen rondom een leerling waarvoor extra aandacht nodig is. Neem voor meer informatie contact op met Arie Koster ariekoster@eigen-kracht.nl