Referenties

Op dit moment zijn op al meer dan honderd scholen in Nederland mensen bekend met de beginselen van Herstelrecht en/of het werken met non-contracten. Lees hieronder hun ervaringen, opgedaan bij trainingen, in de praktijk en bij de implementatie.

Over trainingen en opleidingen

'Contact maken, open vragen, groene kwadrant erg toepasbaar en behulpzaam bij dagelijkse werk. Ik ben me bewust dat de materie dieper is gaan zitten. Minder onzeker over de inhoud/theorie. Eerst was er de gedachte dat ik geloof in herstelrecht. Het gevoel is er nu ook. Dat is nodig om het uit te gaan dragen op de huisvesting en op school.'
(afdelingsmanager)

1 2 3 4 5 6 7

Over ervaringen met herstelrecht in de school

'Ik ken mijn team niet terug! In vergaderingen is de sfeer veel beter geworden en we werken veel effectiever.'
(directeur basisonderwijs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Over implementatie in de school

'Ik heb gemerkt dat ik al heel veel erg goed doe. Dank zij herstelrecht ben ik in staat dit nu ook in spannende situaties te blijven doe.'
(intern begeleidster po)

1 2 3 4 5 6 7 8