Referenties

Op dit moment zijn op al meer dan honderd scholen in Nederland mensen bekend met de beginselen van Herstelrecht en/of het werken met non-contracten. Lees hieronder hun ervaringen, opgedaan bij trainingen, in de praktijk en bij de implementatie.

Over trainingen en opleidingen

'Verrassend en soms bevestigend van ik doe het kennelijk onwetend al een beetje. De verschillende leerstijlen goed gebruikt. Heel plezierig. Enthousiasmerend. Verdiepend. Eindelijk weer echt wat geleerd'
(leerlingbegeleider)

1 2 3 4 5 6 7

Over ervaringen met herstelrecht in de school

'Zelfs leerlingen van groep 1 begrijpen het verschil tussen rood en groen gedrag,en handelen daarnaar.'
(leerkracht groep 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Over implementatie in de school

'Herstelrecht is gecompliceerder dan ik dacht. Ik ben nog niet klaar om het initiatief te nemen als het om de invoering gaat, maar het moet wel gebeuren.'
(onderwijscoördinator)

1 2 3 4 5 6 7 8