Readers

Anders omgaan met straffen. Non-contracten in het onderwijs.

Auteur Oostrik, H., Ruigrok, J. e.a.
Datum 2006
Uitgever KPC Groep
Pagina´s 39

Het werken met non-contracten heeft een grote preventieve waarde. Ondermijnend gedrag wordt eerder gesignaleerd omdat leerlingen elkaar meer steunen en oog voor elkaar hebben. Escalatie wordt voorkomen omdat er vroegtijdig alternatieven worden geboden. Daarbij kijken docenten die werken met non-contracten met een positieve blik naar de leerlingen en zichzelf, waardoor de neiging bij beiden om ongewenst gedrag te vertonen bij voorbaat afneemt.

Downloaden (PDF)