Herstelrecht in het Onderwijs

Herstelrecht draagt bij aan een duurzaam schoolklimaat

Herstelrecht is een internationaal gehanteerd pedagogisch model in scholen en jeugdinstellingen. Het draagt concreet bij aan een duurzaam schoolklimaat. Leerlingen ontwikkelen een houding en vaardigheden waar zij hun leven lang baat bij hebben. Zo ontstaat een stevige structuur waarmee zij de uitdagingen waar zij voor staan krachtig en vol vertrouwen aankunnen.

Scholen die werken met het principe van Herstelrecht mogen het volgende verwachten:

 • een verbetering van het pedagogisch klimaat in het algemeen;
 • een afname van het aantal conflicten of een aanpak daarvan die de onderlinge relaties versterkt;
 • betere leer- en werkresultaten;
 • een door leerlingen en team gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden, dat van anderen en voor de schoolomgeving;
 • verbeterde relaties omdat conflicten worden gezien als iets om van te leren en herstel van de verstoorde verhoudingen het uitgangspunt is.

ECHO scholen

In Nederland vinden we het model terug onder de namen Groene scholen, Verbindende scholen en Herstelrecht scholen. Al deze scholen kunnen zich nu verenigen onder de  overkoepelende noemer: ECHO scholen.  Dit zijn gecertificeerde scholen, herkenbaar aan het ECHO logo op de gevel van de school. Aan dit logo zijn kwaliteitseisen verbonden.

  Afb: ECHO Keurmerk voor scholen

Van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs

ECHO –scholen vinden we over de hele breedte van het onderwijsveld: van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs. Herstelrecht wordt toegepast zowel op lycea en brede scholengemeenschappen als scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Iedereen heeft baat bij herstelgericht werken

Herstelgericht werken richt zich op:

 • De relatie leerling-leerling
 • De relatie leraar –leerling
 • De onderlinge relaties in het schoolteam
 • De relatie school-ouder-kind
 • De relatie school en (leef)omgeving

Een schoolklimaat gebaseerd op respect

Scholen die kiezen voor Herstelrecht geven vorm aan een fundamentele keuze. Zij staan voor een schoolklimaat dat gebaseerd is op respect:

 • Respect voor jezelf
 • Respect voor de ander(en)
 • Respect voor de omgeving

Toepassingen

Herstelrecht kan voor een oplossing zorgen in de meest uiteenlopende situaties:

 • Conflicthantering
 • Veiligheid
 • Agressie
 • Omgaan met diversiteit
 • Verbeteren schoolklimaat
 • Studiebegeleiding

Video: Herstelrecht: Een preventieve manier van conflicthantering

Voorbeelden van scholen die werken met Herstelrecht. Ervaringen van leerlingen, leerkrachten en ouders.
» Bekijk PO (5 min.)
» Bekijk VO (5 min.)