Referenties

Op dit moment zijn op al meer dan honderd scholen in Nederland mensen bekend met de beginselen van Herstelrecht en/of het werken met non-contracten. Lees hieronder hun ervaringen, opgedaan bij trainingen, in de praktijk en bij de implementatie.

Over trainingen en opleidingen

'Het belang en de positie van herstelrecht (nogmaals) benadrukt. Het heeft mij meer inzicht gegeven hoe dit praktisch toe te passen.'
(docent)

1 2 3 4 5 6 7

Over ervaringen met herstelrecht in de school

'Herstelrecht is niet iets dat alleen maar ad hoc toegepast kan/moet worden (misschien zelfs helemaal niet).'
(leerkracht)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Over implementatie in de school

'Als we van herstelrecht echt een succes willen maken moeten we binnen onze organisatie eerst nog meer op een lijn komen. Alleen het model invoeren werkt niet.'
(projectteam invoering herstelrecht)

1 2 3 4 5 6 7 8