Referenties

Op dit moment zijn op al meer dan honderd scholen in Nederland mensen bekend met de beginselen van Herstelrecht en/of het werken met non-contracten. Lees hieronder hun ervaringen, opgedaan bij trainingen, in de praktijk en bij de implementatie.

Over trainingen en opleidingen

'Ik heb dit als een goede manier ervaren. Er was veel ruimte voor eigen ervaringen en tijd voor oefenen, ook tijdens de theoretische handelingen.'
(docent)

1 2 3 4 5 6 7

Over ervaringen met herstelrecht in de school

'Ben me nog meer bewust geworden van het belang van een goed pedagogisch klimaat. Ogen geopend (opnieuw), nieuwe inzichten. Nieuwsgierig naar wat het verder gaat opleveren.'
(leerkracht)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Over implementatie in de school

'Ik heb gemerkt dat ik al heel veel erg goed doe. Dank zij herstelrecht ben ik in staat dit nu ook in spannende situaties te blijven doe.'
(intern begeleidster po)

1 2 3 4 5 6 7 8