Ambassadeurs » Jannie de Vries

Jannie de Vries

Jannie de Vries
Lauwers College in Kollum

Jannie de Vries is een schoolleider die vanuit haar professionaliteit als herstelcoördinator haar team stappen helpt zetten in een herstelgerichte richting. Voor haar kan herstelrecht pas werkelijk een succes worden wanneer iedereen in de school de voordelen ervan ervaart. Én wanneer iedereen ook bereid is een bijdrage te leveren aan een school waar ieder het goed heeft. "Omdat wanneer het even niet goed leraren en leerlingen zelf aan de slag gaan om de zaken weer recht te krijgen, geeft het mij ruimte en tijd om me meer bezig te houden met het invoeren van herstelrecht op een wat langere termijn."

Herstelgericht onderwijs op het Lauwers College in Kollum Wat begon als een innovatieplan is uitgegroeid tot een herstelgerichte school op het Lauwers College in Kollum. Afgelopen schooljaar zijn zij door ECHO gecertificeerd tot herstelgerichte school. Baukje Adema-de Wit en Jannie de Vries presenteerden in 2014-2015 een innovatieplan aan het bestuur, waarin zij hun wens uitspraken om van hun VMBO school in Kollum, een herstelgerichte school te maken. Het jaar daarvoor was Baukje geïnspireerd geraakt door Jan Ruigrok. De cursus van coördinator herstelrecht heeft haar zoveel gebracht. De cursus en de mensen die zij daar ontmoet heeft, hebben haar geleerd anders te denken. Baukje: ‘Voorheen kon ik wel eens star in boosheid blijven hangen, maar vandaag de dag ben ik veel ruimdenkender. Boosheid levert niet veel op. Het samen bedenken van oplossingen en mensen bewust laten maken dat herstel zoveel meer brengt dan alleen maar straffen.’ De twee dames gingen vol enthousiasme aan de slag met hun missie. Het volgende wilden zij met hun school bereiken: een unieke, aantrekkelijke en vreedzame school een sterk pedagogisch klimaat Afname van het aantal conflicten Aanpak die de onderlinge relaties versterkt Betere leer- en werkresultaten Een luisterende school Een fijne plek om naartoe te gaan Nu twee jaar later zijn ze al enorm goed op weg. Ze zijn trots op wat ze allemaal al bereikt hebben en ook zijn ze blij dat de leerlingen én collega’s positief reageren op het herstelrecht. Als team hebben ze twee trainingsdagen gehad van Jan Ruigrok. Inmiddels zijn er op hun locatie vijf collega’s gecertificeerd als dorpsoudste. Dit schooljaar en volgend schooljaar komen daar in totaal nog zes collega’s bij. Deze collega’s helpen mee om het herstelrecht binnen de school te verspreiden. Baukje en Jannie zijn van mening dat het belangrijk is dat het zich als een olievlek verspreid. ‘Wij moeten collega’s niet opleggen wat ze moeten doen; ze moeten zelf ervaren hoe het herstelrecht werkt en wat voor positieve werking dit op de leerlingen en hunzelf heeft,’ aldus Baukje. Tijdens de teamvergaderingen wordt er iedere keer even kort stilgestaan bij het herstelrecht op school. Baukje en haar collega Gerrie Buruma (ook dorpsoudste én expert in Energizers) staan stil bij verschillende thema’s rondom het herstelrecht, bijvoorbeeld: ‘Wat is het verschil tussen straffen en herstellen? De Ik-boodschap en jij-boodschap. Wat is het verschil tussen een feit en een mening? En ga zo maar door’ Gerrie geeft aan dat ze het belangrijk vindt om aandacht te blijven besteden aan het herstelrecht op school, vandaar ook dat het zinvol is om het herstelrecht voortdurend binnen de organisatie ‘levend’ te houden. Gerrie: ‘Sommige collega’s blijven in het strafrecht zitten. Zij voelen zich hier prettig bij en zij zijn bang dat ze geen straffen meer mogen uitdelen, terwijl dit in het verleden juist zeer positief gewerkt heeft bij hun. Soms moet je docenten wel zachtjes uit hun comfortzone lokken. Nu ga je naar een situatie waarbij docenten soms automatisch al kiezen voor straf, terwijl er ook gekozen kan worden voor een herstelactie. Wij willen de docenten bewust maken dat zij een keuze hebben en wij willen ze laten ervaren van wat herstelrecht doet als je werkt in groepen.’ Dit schooljaar hebben alle leerlingen uit de 1e klas een lessenserie gevolgd. De eerste week stond volop in het teken van positieve groepsvorming en het maken van afspraken in vredestijd. Als afsluiting van die week hebben de leerlingen een vlog gemaakt over het ‘wij’ gevoel op hun nieuwe school. De leerlingen hebben met hulp van hun coach een ouderavond georganiseerd. Zij hebben hun ouders gepresenteerd wat het herstelrecht is en wat hun afspraken met de klas zijn. Het herstelrecht sluit perfect aan op de nieuwe onderwijsvorm, waar het Lauwers College in Kollum in 2018-2019 mee start. In het volgende schooljaar starten zij met Gepersonaliseerd Onderwijs (GO!). Iedere dag wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de leerdoelen die de leerlingen zelf stellen. De leerlingen worden wekelijks gecoacht. De belangrijkste vragen liggen hierbij in de wortels van je bestaan (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik). Luisteren naar elkaar en elkaar steunen en begeleiden op weg naar een fijne toekomst waarbij je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen naar een uniek te waarderen en te respecteren persoon! ‘We zijn goed op weg met onze missie!’ aldus Baukje en Jannie.

» Ga naar website

« terug