Korte trainingen

Aanbod voor scholen:

 • Info trainingsmiddag(en) voor schoolteams, voorafgaand aan interne besluitvorming
 • Tweedaagse Introductietrainingen voor schoolteams op locatie en schooloverstijgend
 • Het werken met non- contracten
 • Mentoraatstrainingen (ook voor vakdocenten en OOP), ééndaagse keuzemodulen na invoering:
  • Groepscommunicatie en herstelkringen
  • Individuele gespreksvoering, waaronder coaching gesprekken
  • Werken met Herstelrecht instrumenten (toolkit)
  • Omgaan met weerstand
  • Faalangst
 • Herstelgericht leiderschap

Speciaal voor ouders:

 • Het verzorgen van info avonden en ouderavonden over Herstelrecht. Kan ook als onderdeel van eigen ouderavond.
 • Kennismakingstrainingen voor ouderverenigingen en medezeggenschapsraden.

Speciaal voor leerlingen:

 • Peer mediator in de eigen school
 • Schoolwacht in opleiding