Uit de pers

OPINISTUK VAN JAN RUIGROK IN DE VOLKSKRANT

Schorsen werkt averechts

17.01.2024 - Schorsingen en uitsluitingen nemen toe terwijl het effect ervan op het schoolklimaat averechts is. Jan Ruigork schreef een opiniestuk

Download PDF