Uit de pers

UIT DE PERS

DEMENTIE HEEFT MIJ EEN NIEUWE DIMENSIE GEGEVEN

Een eerbetoon aan Wim van Mulligen

11.12.2020 - Wim van Mulligen stond aan de wieg van de Contextuele Leerlingbegeleiding in Nederland.
Nu woont hij in verzorgingshuis in Topaz; Corine Koole interviewde hem

Download PDF