Intern nieuws

INTERN

ECHO WERKT STEEDS VAKER MET TRAININGSACTEURS29.04.2014 - Als trainer Jan Ruigrok en trainingsacteur Rinco van der Baan samenwerken doen ze dat met wat ze noemen de simulator. Een van de deelnemers brengt een situatie in die hij lastig vindt en waarmee hij wil leren omgaan. Hij beschrijft aan Rinco de persoon die hij wil ontmoeten. Rinco voldoet aan de vraag, beiden stappen in de simulator en de communicatieve dans begint. Op ieder gewenst moment kan de simulator worden stilgezet. Rinco vertelt wat het gedrag van de ander met hem deed en hoe dat hem be´nvloedde. Jan of anderen kunnen suggesties geven voor een andere aanpak. Of iemand anders stapt in de simulator om iets nieuws uit te proberen. Het is een vrije ongedwongen maar zeer intensieve manier van werken die veel oplevert.

Als ergens geldt dat 1+1 drie of meer is, dan is dat bij het werken met trainingsacteurs.
Wie op een herstelgerichte manier mensen na conflicten bij elkaar brengt, krijgt te maken met velerlei emoties en de meest uiteenlopende lastige lieden.
Hoe blijf je ook dan verbindend werken en laat je je niet meeslepen in de emoties van de ander, en die van jezelfů.?
Als je werkt met trainingsacteurs voel je aan den lijve wat jouw niet altijd even handig gedrag bij de ander oproept en leer je daar effectief handelen tegenover te zetten.
Het werken tussen trainingsacteur en trainer vraagt een haarfijne afstemming en dat is de reden dat ECHO een vast team van acteurs heeft waar het mee samenwerkt: Buro acting van Rinco van der Baan: http://www.buroacting.nl/

Ge´nteresseerd in het herstelgericht oefenen en werken met acteurs? Neem contact met ons op.
Wie meer wil weten over hoe trainingsacteurs werken, vindt hier een artikel uit NRC Next van woensdag 19 februari 2014


Download PDF