Intern nieuws

INTERN

ECHO CENTRAAL OP VIJFDE INSPIRATIEBIJEENKOMST RJN

Kennismaking met visie, werkwijze en materialen

31.05.2012 - Herstelrecht in het Onderwijs: dansles voor gevorderden - Via ECHO is herstelgericht werken op scholen een stevige plaats aan het veroveren binnen het Nederlandse Onderwijs. ECHO is het Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs. Het is een samenwerkingsverband van HO2 consult, KPC Groep en Rigardus.

Omdat Herstelgericht werken veel meer een basishouding is dan een techniek, vindt het plaats vanaf het moment dat ouders hun kind aanmelden op een school, totdat het met een diploma de school verlaat.
Het raakt alle geledingen van de school en er is geen ontkomen aan. Herstelgerichte interventies vinden op sommige scholen plaats tussen de oudste kleuters onderling. Het wordt toegepast tussen docenten en leerlingen, leerlingen onderling en in docententeams. Veel leerkrachten en schoolleiders halen er kracht uit bij het voeren van moeilijke gesprekken met ouders. Scholen organiseren bijeenkomsten waarop zij ouders vertrouwd maken met herstelgericht werken op school én thuis.

Het basismodel van waaruit ECHO werkt is de ‘pedagogische dansvloer’, aangevuld met uiteenlopende materialen. Deze worden in scholen gebruikt, maar ook in bedrijven en instellingen. Zo verzorgde ECHO studiebijeenkomsten voor woonbegeleiders op AZC’s.

Op de inspiratiebijeenkomst van 19 juni maakt u kennis met de methodieken en materialen die door ECHO zijn ontwikkeld en kijkt u wat u ermee kunt doen in uw werksituatie (en wie weet ook thuis). In een interactieve dansles van twee uur ervaart u welke herstelgerichte danspassen bij u passen en hoe u soepel kunt aansluiten bij mensen die een andere manier van dansen gewend zijn.

Uw dansleraar is Jan Ruigrok, een van de oprichters van ECHO en drijvende kracht achter zijn bureau Rigardus.

De agenda ziet er als volgt uit:

16.45 – 17.00 Inloop
17.00 – 17.15 Welkom en mededelingen vanuit Restorative Justice Nederland
17.15 – 17.45 Nieuwsflitsen van netwerkpartners
17.45 – 18.00 Inleiding op de dansles voor gevorderden
18.00 – 18.15 Pauze, broodje en opmaat naar de dansles
18.15 – 19.45 De pedagogische dansvloer en dansles voor gevorderden19.45 – 20.00 Afronding. Daarna borrel voor wie wil op eigen kosten in een van de café’s in de buurt van het Mozeshuis

Zoals tijdens de vierde inspiratiebijeenkomst aangekondigd vraagt RJN voor de dekking van de kosten een geringe bijdrage van 20 euro. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, (karne)melk en broodjes.Deze bijdrage kunt u ter plekke voldoen.
Een andere mogelijkheid is om op de avond zelf donateur te worden van RJN. Donateurs die minimaal 75 euro doneren hebben gedurende een jaar vrij toegang tot alle inspiratiebijeenkomsten.

Aanmelden via RJN: gertjanslump@xs4all.nl


Voor wie zich vast wil oriënteren:
W; www.herstelrechtinhetonderwijs.nl en www.rigardus.nl
M: j.ruigrok@herstelrechtinhetonderwijs.nl
T: 06 225 225 65Website RJN
« terug

Eendaagse kennismaking Herstelrecht

verbeter het sociaal klimaat met Herstelrecht

Coördinator Herstelrecht

nieuwe trainingen in 2019

Provocatieve opvoeding: don't try this at home!

een sprankelende ouderavond over de kern van herstelrecht