Intern nieuws

INTERN

!MPULSE KOLLUM OFFICIEEL SCHOOL MET HERSTELRECHT

Dinsdag 27 september uitreiking certificaat

22.09.2011 - Dinsdag 27 september, tussen 14.30 uur en 15.30 uur, neemt !mpulse Kollum tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële certificaat ‘school met herstelrecht’ in ontvangst. Oprichter van ECHO, Hans Oostrik, reikt het certificaat aan !mpulse Kollum uit. Het Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs, ECHO, heeft !mpulse Kollum uitgekozen als voorbeeldschool voor andere scholen in het voortgezet onderwijs. Aansluitend aan de uitreiking zullen de leerlingen van !mpulse Kollum op ludieke wijze een ‘groene wens’ de regio in sturen.

!mpulse Kollum onderscheidt zich, al sinds de start van de school in 2006, door haar unieke pedagogische en onderwijskundige klimaat. Aan dit klimaat liggen de principes van Herstelrecht ten grondslag. Kort samengevat zijn de uitgangspunten van Herstelrecht voor !mpulse Kollum dat iedereen binnen de school als waardevol wordt erkend en dat de verbinding tussen alle betrokkenen wordt gewaarborgd. Respect en verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving zijn de kernwaarden van de school. Alle afspraken worden continu aan deze waarden getoetst. Op het gebied van conflicthantering staat op !mpulse Kollum centraal dat er proactief gehandeld wordt en dat de betrokken partijen worden toegerust om adequaat met elkaar te communiceren. Hierdoor blijft de onderlinge verbinding gewaarborgd. Er is erkenning voor het feit dat conflicten tussen mensen nu eenmaal voorkomen, maar ook tegelijk is er het besef dat straf geen garantie biedt voor toekomstig positief gedrag.

!mpulse Kollum opende in 2006 haar deuren. De afgelopen jaren heeft !mpulse Kollum zich ontwikkeld tot een school waarbij kwaliteit op alle fronten centraal staat. Deze kwaliteit vertaalt zich onder andere in goede examenresultaten. Ook leidde het tot de titel ‘De beste school van Nederland met de meest tevreden leerlingen’ in 2010, uitgereikt naar aanleiding van de uitslag van de LAKS-monitor. In dit landelijke tevredenheidonderzoek gaven leerlingen van !mpulse Kollum op de onderdelen docenten en begeleiding, schoolorganisatie, lessen, toetsen en leerlingenparticipatie hun school het hoogste cijfer: een 8,5!

!mpulse Kollum
« terug

Eendaagse kennismaking Herstelrecht

verbeter het sociaal klimaat met Herstelrecht

Coördinator Herstelrecht

nieuwe trainingen in 2019

Provocatieve opvoeding: don't try this at home!

een sprankelende ouderavond over de kern van herstelrecht