Intern nieuws

INTERN

PRAKTICON DOETINCHEM EERSTE OFFICIëLE ECHO SCHOOL

Woensdag 7 september uitreiking gevelbordje

31.08.2011 - Op woensdag 7 september kreeg Prakticon Doetinchem als een van de eerste acht VO scholen in Nederland, en als eerste school voor praktijkonderwijs, de titel uitgereikt: “ SCHOOL MET HERSTELRECHT”. Wat betekent herstelrecht voor Prakticon, zult u zich afvragen? Daarom een korte uitleg.

Waar mensen samen leven, werken en leren ontstaan conflicten. In scholen is dat niet anders. Herstelrecht is een manier van omgaan met elkaar die conflicten zo klein mogelijk houdt en ervoor zorgt dat leerlingen, wanneer conflicten zich voordoen, daarvan leren. Met herstelrecht leren leerlingen conflicten uit te praten en op te lossen. Soms samen, soms met behulp van een leeftijdsgenoot of een mentor. Het leuke is dat wanneer leerlingen leren hun conflicten op een gezonde manier aan te pakken, mentoren en ouders weer leren van de leerlingen en daar wordt iedereen beter van.

Het bijzondere van herstelrecht is niet alleen dat conflicten goed worden uitgepraat, maar ook dat schade wordt hersteld. Iemand die de fout ingaat, richt schade aan, vaak aan de hele school. Wanneer twee leerlingen ruzie hebben of vechten, wordt de hele school er onveiliger en onprettiger door. Door te werken met herstelrecht krijgen leerlingen, de kans dit te herstellen. Het is een manier om een vaak nare periode af te sluiten. Natuurlijk moet er soms opgetreden worden, maar dat neemt nooit de mogelijkheid van herstel weg.

Prakticon werkt al een aantal jaren met Herstelrecht en de successen stapelen zich op. Op school werken Herstelspecialisten. Een groot deel van het personeel is hiervoor opgeleid. Alle leerlingen en medewerkers weten dat ze van herstelrecht gebruik kunnen maken..
ECHO, het Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs, heeft Prakticon uitgekozen als één van de acht voorbeeldscholen en beloont dit met de toekenning van de bovengenoemde titel.

Wij hebben dit verkrijgen van het bord met het ECHO logo, met alle betrokkenen, op een feestelijke wijze gevierd. De heer H. Oostrik als landelijk initiatiefnemer van ECHO, droeg de titel officieel over aan de bestuursvoorzitter van Achterhoek-VO, de heer H. van der Esch, waar Prakticon als school deel van uitmaakt. Deze op zijn beurt overhandigde het muurbordje aan Hans Reede, directeur van Prakticon.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Eelco Hogendijk
Adjunct-directeur Prakticon
Spoorstraat 11b
7003 DX Doetinchem
www.prakticon.com
Tel. 0314389100
Mob.tel: 0645598673
ECHO: www.herstelrechtinhetonderwijs.nl of info@herstelrechtinhetonderwijs.nl.

Prakticon Download PDF
« terug

Provocatieve opvoeding: don't try this at home!

een sprankelende ouderavond over de kern van herstelrecht

Herstelrecht in de Praktijk

herstelrecht als instrument voor startende leraren