Intern nieuws

INTERN

LESSENSERIE VAN ROOD NAAR GROEN

Training: Effectief en verbindend communiceren

20.07.2013 - In deze training ‘Effectief communiceren voor leerlingen’ krijgen mentoren en dramadocenten tools aangereikt om leerlingen op basis van Herstelrecht op een proactieve en probleemoplossende manier te leren communiceren. Bij de training hoort een compleet lessenpakket met interactieve werkvormen die direct en concreet toepasbaar zijn in mentor- en dramalessen. Mentoren en dramadocenten werken hierbij nauw samen.

De training bestaat uit 3 dagdelen. Hierin maak je (verder) kennis met de principes van herstelrecht en effectief communiceren en leer je werken met de lessenserie. Daarna kun je meteen op je school aan de slag. Het pakket geeft tevens een opzet voor een afsluitende, verbindende ouderavond waarin leerlingen door middel van drama-presentaties aan het thuisfront laten zien wat ze hebben geleerd. Ook de verdere implementatie in de school komt aan bod.

De lessenserie bestaat uit 10 mentorlessen en 10 dramalessen die in de onderbouw van het VO kunnen worden aangeboden. Onderwerpen die in de lessenserie aan de orde komen zijn:
• Wat is communiceren?
• Actief luisteren
• Vragen stellen
• Ik- en jij boodschappen
• Feiten en meningen
• Sorry zeggen
• Complimenten geven
• Rood en groen (herstelgericht)communiceren
• Werken met het vloerkleed VanRood naar Groen
De lessenserie kan worden ingezet in de mentorlessen als verdieping van het mentoraat. De dramalessen gelden als ondersteuning maar kunnen ook als onderdeel van het curriculum worden gebruikt, omdat bij elke les wordt verantwoord aan welke kerndoelen door de leerlingen wordt gewerkt. Daarnaast bevat de lessenserie thema’s die ‘actief burgerschap en sociale integratie’ bevorderen.

Maatwerk
De training wordt op maat gegeven. Op basis van een zorgvuldige intake ontwikkelen we samen een maatwerkprogramma, aangepast aan schoolspecifieke wensen.

Voor: Mentoren, dramadocenten en teamleiders die de vierdaagse basiscursus Herstelrechtspecialist in de eigen school hebben gevolgd.
Onderwijssector: Voortgezet Onderwijs (onderbouw)

Prijs:
Op eigen locatie:
€ 3.000,- per trainingsgroep, incl. alle materialen en 1 vloerkleed, max. 16 deelnemers
of
Schooloverstijgend:
€ 425,-p.p. incl. btw en alle materialen, bij een minimale groepsgrootte van 10 personen, op externe centraal gelegen locatie (inclusief koffie/thee).
Prijs vloerkleed € 125,-

Inlichtingen: h.oostrik@herstelrechtinhetonderwijs.nl (zie contactpagina)

« terug

Eendaagse kennismaking Herstelrecht

verbeter het sociaal klimaat met Herstelrecht

Coördinator Herstelrecht

nieuwe trainingen in 2019

Provocatieve opvoeding: don't try this at home!

een sprankelende ouderavond over de kern van herstelrecht